Programmering i C# /.Net

Vi har egne produkter udviklet i c# og løser opgaver for andre i c#/asp.net.

Programmering i Delphi

Frontspeed har skarpe kompetencer indenfor Delphi programudvikling. En del af vores egne produkter er udviklet i Delphi. Deriblandt to kommercielle standard systemer. Vi er blandt de mest erfarne Delphi udviklere i Danmark

Vi tilbyder Delphi udviklere på freelance/konsulentbasis. Udover egne kompetencer har vi forbindelser til mange andre konsulenter indenfor Delphi udvikling. Vi kan finde de rette Delphi programmører indefra miljøet omkring udviklingsværktøjet i Danmark, via at vi selv er erfarne udviklere.

Vi har samtidig krydskompetencer i C# og .net, og kan derfor konvertere programmer mellem platforme hvor Delphi er indvolveret i den ene eller anden ende, eller lave undersøgelser af eksisterende Delphi kode for at dokumentere denne ifbm. omlægning til andre teknologier.

Kontakt Frontspeed nu.

Referencer

Se referencer på denne side med referencer
Delphi RAD udviklingsmiljø logo
  • Programmering i høj kvalitet i c#
  • Videreudvikling på Delphi projekter
  • Opgradere ældre systemer til nyere versioner af Delphi
  • Konvertere Delphi projekter til fx C#/.net/Visual Studio
  • Undersøge funktionaliteter i Delphi programmer mhp. genprogrammering i andre miljøer
  • Bemanding af Delphi udviklingsprojekter
  • m.m. - ring gerne og spørg...